facebook
Serebellum da Üçler Kuralı

Posterior forsa cerrahi yaklaşımlarını mükemmelleştirmek serebellar yüzeyin beyin sapının, serbellar fissürlerin, serbellar pedinküllerin, kraniyal sinirlerin, serbellar arterlerle olan ilişkisini iyi anlamakla mümkündür. Bu ilişkiyi incelediğimizde üç nörovasküler kompleks kendini göstermektedir: üst kompleks süperiyor serebellar arter(SCA); orta kompleks anteriyor inferiyor sebellar arter (AICA)ve alt kompleks posterior inferior serebellar arter (PICA) ile ilişkilidir.

Posterior fossanın diğer yapıları da bu üçlü arter sistemine uygun olarak üç grup halinde bölünmüşlerdir.

YAPILAR

SCA

AICA

PICA

Beyin sapı

Mezensefalon

Pons

Medülla

Serbellar pedinküller

Süperior

Orta

İnferior

Serebellum yüzleri

Tentorial yüz

Petrozal yüz

Suboksipital  yüz

Fissürler

Serebellomezensefalik

Serebellopontin

Serebellomedüller

Kraniyal sinirler

III, IV, V

VI, VII, VIII

IX, X, XI, XII

 
Editör: Prof Dr Ersin Erdoğan International Contacts
Muayenehane
Beştepe Mah. Yaşam Cad. Neorama Plaza A Blok No:13/92 Söğütözü
• Tel : (312) 425 80 32 • Mobil : (530) 926 4141

 

epilepsicerrahisi.com | trigeminalnevralji.net
Web Tasarım: AdaNET
Değişiklik Tarihi: 1 Nisan 2024