facebook
Progesteron Hormonu Beyin Kanserleri ile Savaşta Kullanılabilir mi?

Progesteron hormonu beyin travmalarının tedavisinde test aşamasında kullanılmaya başlanmış olup bu hormonun en hızlı ilerleyen beyin kanseri olan glioblastomda da kullanılabileceği düşünülmektedir. Yüksek konsantrasyonlarda glioblastom hücrelerini öldürebileceği ve tümör büyümesini durdurabileceği farelerde yapılan beyin tümör çalışmalarında tespit edilmiştir.

Sonuçlar Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology dergisinde yeni yayınlandı.

Glioblastomalar yetişkinlerde en sık görülen ve en hızlı ilerleyen bir beyin tümörü olup ortalama yaşam süresi 15 ay kadardır. Cerrahi, radyasyon tedavisi ve kemoterapiler yaşam süresini sadece aylarla uzatmaktadır. Diğer kanser tedavilerinde kullanılan hedefe yönelik tedaviler ise bu hastalıkta henüz faydalı olamamaktadır.

Yukardaki dergide yayınlanan çalışmanın yürütücüleri bu çalışmaya önce kafa travmasında başladıklarını sonra da glioblastom denilen beyin kanserinde ve inmelerde kullandıklarını ifade etmişlerdir. Ekibin, beyin travmalarından kadınların erkeklerden daha çabuk iyileşmesi dikkatini çekmiştir, kafa travmalarında progesteron kullanımı ile ilgili olarak çalışma 20 yıldır devam etmektedir. Aynı bulgu glioblastomada da vardır; glioblastomalar erkeklerde kadınlara göre 3 kez daha fazla görülmektedir.

Bu bulgular hayvan deneyleri başarılı olduğunda progesteronun insan deneylerinde de glioblastoma tedavisinde standart tedaviye ek olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Hayvan çalışmaları göstermiştir ki progesteron her glioblastom hücresine toksik etki yapmamakta, sadece P53 tümör supresyon geni mutasyonu olanlarda etkili olduğu görülmektedir.

Ekip yaptıkları çalışmada, progesteronun düşük dozlarda glioblastoma tümör hücrelerinin büyümesini uyardığını fakat yüksek dozlarda sağlıklı hücrelere zarar vermeden tümör hücrelerini öldürdüğünü tespit etmişler. Bu tür kanserin yanında progesteronun nöroblastoma (bebeklerde en sık görülen kanser türüdür), meme ve kolon kanserlerinde de etkili olduğu ortaya konulmuştur.

Kaynak:

Anti-tumor effects of progesterone in human glioblastoma multiforme: Role of PI3K/Akt/mTOR signaling” by Fahim Atif, Seema Yousuf, and Donald G. Stein in Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. Published online April 28 2014 doi:10.1016/j.jsbmb.2014.04.007
Editör: Prof Dr Ersin Erdoğan International Contacts
Muayenehane
Beştepe Mah. Yaşam Cad. Neorama Plaza A Blok No:13/92 Söğütözü
• Tel : (312) 425 80 32 • Mobil : (530) 926 4141

 

epilepsicerrahisi.com | trigeminalnevralji.net
Web Tasarım: AdaNET
Değişiklik Tarihi: 1 Nisan 2024