facebook
Ulusal Kongreler

Gezen F., Baysefer A., Erdoğan E., Yıldırım A., Timurkaynak E., Seber N., “Sellar Bölge Neoplazmlarının Cerrahi Tedavi Sonuçları”, 7. Türk Nöroşirürji Kongresi,   Ek 6, 37, Antalya, 1993

Köksel T., Baysefer A., Akay KM., Erdoğan E., Yıldırım A., Bedük A. “Spinal Stabilizasyon” 8. Türk Nöroşirürji Kongresi,   Ek 7, 25, MArmaris, 1994

Baysefer A., Gönül E., Akay M., Erdoğan E., Bedük A. “Skalpin Sirsoid Anevrizmaları” 9. Türk Nöroşirürji Kongresi,   Ek 8, 131, Çeşme, 1995

Baysefer A., Erdoğan E., Poçan S., Şirin S. Somuncu İ., Seber N. “Kranioplastinin Serebral Hemodinami Üzerine Etkisi” 11. Türk Nöroşirürji Kongresi,   Ek 10, 266, Antalya, 1997

Bulakbaşı N., Poçan S., Üçöz T., Pabuşçu., Erdoğan E., Alemdaroğlu A. “Kranioplastinin Serebral Hemodinamiye Etkisi: Transkranial Doppler Ultrasonografi İle Analiz” 6. Ulusal Ultrasonografi Kongresi D-4, 13, Kuşadası, 1997

Gönül E., Erdoğan E., Öcal E., Bedük A., Seber N. “Orbitaya Penetran Ateşli Silah Yaralanmalarından sonra Orbita İçinde Kalan Yabancı Cisimlerin Tedavisi” 13. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel kongresi S137, 124, İstanbul, 1999

Kahraman S., Bedük A., Daneyemez M., Kayalı H., Erdoğan E., Sungu A. “Spondilolistezislerin Cerrahi Tedavisi” 15. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel kongresi SS-18, 98, Antalya, 2001

Baysefer A. Erdoğan E., Düz B., Timurkaynak E. “Hemodinaminin Anevrizmal Kese Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma” 15. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel kongresi SV-23, 114, Antalya, 2001

Erdoğan E. Baysefer A., İzci Y., Sungu A., Ulaş ÜH., Bedük A. “Spinal Kord Yaralanmalarında Mannitol Tedavisinin Etkisi: Deneysel Çalışma” 15. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel kongresi SS-75, 203, Antalya, 2001

Erdoğan E., Blumenfeld H., McCormic D. “Wag-Rij Ratlarında Epileptik Nöbet Esnasındaki Aktivasyon Gösteren Talamik Nöronların İnvivo Olarak Kayıt Edilmesi:Deneysel Calışma” 15. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel kongresi PB-74, 248, Antalya, 2001

Erdoğan E, Baysefer A., Arpacı F., Celasun B., Timurkaynak E. “Serebellar Aspergillosis olgusu” 15. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel kongresi PB-92, 257, Antalya, 2001

Erdoğan E., Baysefer A., İzci Y., Sungu A., Kahraman S., Timurkaynak E. “Lateral İntratorasik Meningosel İle Birlikte Bulunan Spinal İntradural Araknoid Kist” 15. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel kongresi PB-146, 284, Antalya, 2001

Baysefer A., Erdoğan E., Düz B., Kayalı H., Bedük A. “Pediatrik Serebellar Kistik Oligodendroglioma” 15. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel kongresi PB-147, 284, Antalya, 2001

Erdoğan E., Baysefer A., Düz B., Kayalı H., Timurkaynak E “Beyin Tümörlerinin Oluşumunda Magnetik Dalgalar Etkilimidir?” 15. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel kongresi PB-189, 284, Antalya, 2001

Erdoğan E, Timurkaynak E.”Temporal Lob Epilepsilerinde Anterior Temporal yolla Amigdalohipokampektomi” IV. International Congress on Cerebral Venous System and IV International Congress on the Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society SF-03, 192, Istanbul, 2002

Gönül E, Erdoğan E, Akay KM, Düz B, Bedük A, Timurkaynak E. ”Penetran Orbitokranial Ateşli Silah Yaralanmaları” IV. International Congress on Cerebral Venous System and IV International Congress on the Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society ST-04, 239, Istanbul, 2002

Erdoğan E, Akay KM, Gönül E, Bedük A, Timurkaynak E. ”Infratentorial Ateşli Silah Yaralanmaları” IV. International Congress on Cerebral Venous System and IV International Congress on the Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society ST-05, 239, Istanbul, 2002

Erdoğan E, Düz B, Gönül E,  Timurkaynak E. ”Ventrikül ile ilişkili Kranioserebral Ateşli Silah Yaralanmaları” IV. International Congress on Cerebral Venous System and IV International Congress on the Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society ST-06, 240, Istanbul, 2002

Erdoğan E, Düz B, Öngürü Ö,  Baysefer A, Akın R. ”Sağ Frontal Arteriovenöz Malformasyonlu Olgularda Radyocerrahi Sonrası Gelişen İlaca Dirençli Epilepsi” IV. International Congress on Cerebral Venous System and IV International Congress on the Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society PV-11, 254, Istanbul, 2002

Erdoğan E, Düz B, İzci Y, Dizer U, Baysefer A. ”İnfantil Multibl Beyin Absesi” IV. International Congress on Cerebral Venous System and IV International Congress on the Meningiomas Combined with Annual Meeting of Turkish Neurosurgical Society PT-01, 254, Istanbul, 2002

Erdoğan E, Düz B, Karaçalıoğlu, Timurkaynak E. “Tavşanlarda kraniektomi öncesi ve sonrası BOS dolanımının sisternografi ile araştırılması Türk Nöroşirürji 17. Bilimsel Kongresi P09/P08 Antalya 20-24 Mayıs  2003

Erdoğan E, Gökçil Z, Bulakbaşı N, Ünay B, Akın R, Okan S, Timurkaynak E, „GATA Epilepsi  Cerrahisi Grubunun Bir  Yıldan Fazla Takipte olan Olgularının Sonuçları“ Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel  Kongresi 22-26 Mayıs 2004 Antalya S01-05

Erdoğan E, Kayalı H, Ulaş ÜH, Bulakbaşı N, Timurkaynak E “Dura Açılmadan Posterior Fossa Dekompresyonu İle Arnold-Chiary Malformasyonunun Tedavisi” Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel  Kongresi 22-26 Mayıs 2004 Antalya P01-31

Kayalı H, Öngürü Ö, Erdoğan E, Şirin S, Timurkaynak E “Meningiomayı Taklit Eden İzole İntrakranial Rosai-Dorfman Hastalığı” Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel  Kongresi 22-26 Mayıs 2004 Antalya P03-08

Gökçil Z, Erdogan E, Okan S, Bulakbaşı N, Akın R. “Dirençli Epilepsi Olgularında Cerrahi 40. Ulusal Nöroloji Kongresi 29 Eylül-3 Ekim 2004 Antalya

Kayalı H., Acar F., Erdoğan E., Kahraman S., Lomber disk hastalığını taklit eden anormal dilate epidural venöz pleksus, 4 olgunun sunumu ve tartışması. Türk Nöroşirürji Dergisi 15 (ek sayı):152 (2005)

Erdoğan E., Gökçil Z., Acar F., Akın R., Bullakbaşı N., Timurkaynak E. Tedaviye dirençli epilepsi olgularında vagal sinir stimülasyonu uygulaması, 7 olgunun tecrübesi. Türk Nöroşirürji Dergisi 15 (ek sayı):225 (2005)

Erdoğan E., Gökçil Z., Acar F., Bullakbaşı N., Timurkaynak E. İnvaziv kortikal elekrod uygulaması sonrası teşhis edilen nadir Wernicke lokalizasyonlu epilpesi olgusu. Türk Nöroşirürji Dergisi 15 (ek sayı):226 (2005)

Solmaz İ., Gürkanlar D., Erdoğan E., Göksoy C. Guinea-Piglerde pentilentetrazol ile oluşturulan epilepsi modeli ve melatonin antiepileptik aktivitesi. Türk Nöroşirürji Dergisi:16(ek sayı):67-68 2006 

Bulakbaşı N., Erdoğan E., Gökçil Z., Akın R., Okan S. Epilepsi cerrahisi uygulama sonuçları. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi PP-598 Antalya 11-15 Ekim 2006

Erdogan E., Gökçil Z., Akın R., Ünay B., Bulakbaşı N., Okan S. Çocuk ve yetişkinlerde GATA Epilepsi Cerrahisi Tecrübesi 24. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi P01 Antalya 16-20 Mayıs 2007

Temiz Ç., Erdoğan E., Seçer Hİ., Düz B., Gönül E. TipI Arnold-Chiari malformasyonunun cerrahi tedavisinde duraplasti yapılmaksızın dekompresif kraniektomi ve laminektomi yeterli mi? Türk Nöroşirürji Dergisi:17(ek sayı):74 2007

Erdoğan E., Cansever T., İzci Y., Gönül E. Üçüncü ventriküle Transkallozal yaklaşımda seçenekler. Türk Nöroşirürji Dergisi:18(ek sayı):88 2008

Sabuncuoğlu H., Dinçer D., Güçlü B., Erdoğan E., Hatipoğlu G., Özdoğan S., Timurkaynak E. Perkütan vertebroplastide nadir bir komplikasyon: İntradural sement kaçağı, olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi:18(ek sayı):74 2008

Erdoğan E., Civelek E., Önal MB. Solmaz İ., Kural C., Pusat S. Suboksipital Retrosigmoid Yaklaşımda Hasta Başına Pozisyon Verilmesi İçin Yeni Bir Yöntem: Pozisyonel Açı Hesaplanması 24. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi EPS 113 [Ameliyat Tekniği] 14-18 Mayıs 2010

Erdoğan E., Solmaz İ., Pusat S., Kural C., Tehli Ö., Öngürü Ö., İzci Y. İntrakraniyal Berrak Hücreli Epandimoma Olgusu 24. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi EPS 114 [Nöroonkolojik Cerrahi] 14-18 Mayıs 2010

Solmaz İ, Kırık A, Seçer Hİ, Pusat S., Kural C., Erdoğan E., Daneyemez MK. Kubital Olukta Ulnar Sinir Tuzak Nöropatisi’nin Cerrahi Tedavisi 24. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi TPS 114 [Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi] 14-18 Mayıs 2010

Özdoğan S, Sabuncuoğlu H, Nurhat RH, Kocaoğlu M, Gökçil Z, Erdoğan E. İlaca Direncli Epilepsi Hastalığı Olan Erişkin Hastalarda Vagus Sinir Stimülatörü Kullanım ve Etkileri. 25. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi EPS 407 22-26 Nisan 2011

Ebaş CY, Yılmaz ER, Erdoğan E. Lomber radikülopatiye neden olan sinovyal kist: olgu sunumu . 26. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi EPS 014 20-24 Nisan 2012,

Ebaş CY, Yılmaz ER, Nurhat RH, Erdoğan E. Basiller arter basısına bağlı trigeminal nevralji: olgu sunumu . 26. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi EPS 324 20-24 Nisan 2012

Ebaş CY, Yılmaz ER, Erdoğan E. Bağırma sonucu kranıoplasti materyalinin yerinden oynaması: olgu sunumu . 26. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi EPS 332 20-24 Nisan 2012

Ebaş CY, Göçmen S, Yılmaz ER, Erdoğan E. Lomber radıkülopatiye neden olan sinovial kist: Olgu sunumu. 27. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi EPS 215 12-16 Nisan 2013

Ebaş CY, Göçmen S, Yılmaz ER, Erdoğan E. Neurovascular compression of the left rostral ventrolateral medulla: Clinic findings and surgical result. 27. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi EPS 464 12-16 Nisan 2013

Sütpideler Köksal NH, Kubilay F, Erdoğan E, Togay HŞ, Tari R, Medikal tedaviye dirençli epilepside vagal sinir sitimülasyonu: Kısa dönem sonuçlarımız 27. Ulusal Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi EPS 215 12-16 Nisan 2013

Editör: Prof Dr Ersin Erdoğan International Contacts
Muayenehane
Beştepe Mah. Yaşam Cad. Neorama Plaza A Blok No:13/92 Söğütözü
• Tel : (312) 425 80 32 • Mobil : (530) 926 4141

 

epilepsicerrahisi.com | trigeminalnevralji.net
Web Tasarım: AdaNET
Değişiklik Tarihi: 1 Nisan 2024