Lomber Spinal Stenoz (Dar Kanal)

Lomber spine denilen bel kemikleri beş adet omurgadan oluşmaktadır. Bu kemikler kaburga ile kalça kemiği arasındaki bölümde yer almaktadır. Lomber spinal dar kanalda bu beş omurganın içinden sinirlerin geçtiği kanalının daralması söz konusudur. Gelişimsel problemi olanlarda gençken olabilmesine rağmen dejeneratif bir hastalık olduğu için genellikle 60 yaş üzerinde olurlar.

Lomber spinal dar kanal hastalığın çiddetine göre şikayet ve bulgu verir. Sadece daralma bu şikayeti yapmaz ama daralma ile beraber olam sinirler atrafındaki aneflamasyon şikayetleri oluşturur. Aşağıdaki şikayetlere neden olmmaktadır:

  1. bacaklarda ve kalçarda ağrı uyuşma ve güçsüzlük
  2. ağrının tek genellikel iki taraflı olarak kalça ve bacaklara siyatikteki gibi yayılması
  3. nadir vakalarda bacaklarda felce giden güçsüzlük
  4. nadir vakalrda idrar ve gaita tutamama

Bu hastalarda ağrı genellikle öen eğilme, oturma ve yatma  ile rahatlar. Ağrı genellikle küçük mesafe yürüme ile kötüleşir. Dejeneratif spondilolistezis ve sejeneratif skolyoz (omurgaların yana bükülmesi) lomber dar kanal ile beraber olabilir. Dejeneratif spondilolistezis (omurganın diger omurga üzerinde kayması) faset eklemi denilen omurların hareketini sağlarken kaymasın engelleyen eklemin osteoartriti sonrasında bu özelliğini kaybetmesi ile olur. En sık rastlanılan kayma L4 omurgasının L5 üzerinde kaymasıdır. Lomber spinal stenozun tedavisindeki konseratif ve cerrahi yöntemler buradada uygulanır.
Dejeneratif skolyoz genellikle belde ve 65 yaş ve üzerindeki hastaları etkiler oluşan skolyozun derecesi az olduğu için buna bağlı ağrı konservatif yöntemlerle geçmiyorsa cerrahi düşünülebilir.

Teşhis

Teşhis beyin cerrahı tarafından hastanın hikayesi şikayeti ve muayene bulgularına göre konulur

Bilgisayarlı tomografi: Kanalın capının ölçulmesinde ve kemik yapının gösterilmesinde önemli yer tutar

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Üç boyutlu olarak yapıların gösterilmesinde önemli rol oynamaktadır, MRI ile omurilik, sinir kökleri ligamentler ve diski görmek kolaydır.

Myelografi: eskiden kullanılan faydalı yontem olup MRI ın uygulanamadıgı vakalarda kullanılabilir.

Düz Röntgen Grafi: kemik yapının ve aksın yapısını göstermesi açısından önemlidir.

Cerrahi dışı tedavi

  1. Anti-enflamatuar tedavi hem ödemi hemde ağrıyı azaltır.
  2. Epidural olarak kortizol enjeksiyonu şişmeyi azaltır bu tedavi tektatlayıcı olarak yapılmamalıdır.
  3. Fizik tedavi ve egzersizler vücudun güçlenmesini ve esnekliği artırarak yardıncı olurlar

Bu durumda yapılacak olan birçok cerrahi yöntem vardır doktorunuz bunlardan birini seçecektir çok nadir olguda spinal instabilite varsa spinal füzyon da yapılabilir.

Cerahi tedavi

En sık yapılan cerrahi teknik dekompresif laminektomidir. Laminaktomi içinden sinirlerin geçtiği omurga kanalonın çatısının daha geniş yer açmak için kaldırılmasıdır. Beyin carrahı laminektomiyi füzyonlu yada füzyonsuz olarak yapar diskektomide duruma göre yapılır.

Füzyon olarak posterior lomber interbadi füzyon sık olarak yapılır
Bu  ameliyatlarda hastaların çoğunda ameliyat önceki ağrılarında azalma, yürüme mesafesinde belirgin artış ve iyileşme görülür. Ameliyat öncesinde kar ve zarar ilişkisi iyi hesaplanmalıdır. Hastalara tamamen iyileşeceklerine dair geranti vermek uygun değildir.

 

Bu yazıdaki bilgiler genel bilgi vermek amacı ile hazırlanmış olup bir doktordan alınan bilgilerin yerine kullanılamaz.

© Buradaki bilgilerin herhangi bölümü veya tamamı Prof. Dr Ersin Erdoğan’ın müsaadesi olmadan kullanılamaz veya çoğaltılamaz