facebook
Spinal Kord Stimülasyonu (SKS)

Spinal Kord Stimülasyonu (SKS)

Kronik ağrı denilince anlaşılan; normal iyileşme periodundan daha uzun süren veya kronik sağlık problemine eşlik eden ağrı anlaşılmalıdır. Bu ağrı vücudu korumaya yönelik olmadığı  ve devam eden bir yaralanmaya bağlı olmadığı için patolojik olarak isimlendirilir ve bir şikayet olarak değilde bir hastalık olarak tedavi edilir. Kronik ağrı hastanın çalışmasını, yemesini, bazı fiziksek aktiviteleri yapmasını veya kısaca hayattan zevk almasını engelleyen bir durumdur.

SKS omuriliğe düşük voltajlı elektrik vererek ağrının hissedilemesini engelleyen ağrıyı tedavi etme tekniğidir. SKS sıklıka implante edilebilen nörostimülatör teknolojisi kullanılarak yapılır. Her yıl dönya genelinde 50000 nörostimülatör uygulaması yapılmaktadır. SKS gövde, kol vebacaklardaki kronik ağrının tedavisinde kullanılmak üzereFDA tarafından onaylanmıştır. Üç çeşit SKS cihaz tipi vardır:

 1. konvansiyonel sistemler küçük bir efor ile çalışır ve pil bittiğinde küçük bir cerrahi ile değiştirilmelidir.
 2. Radyofrekans sistemlerinde hasta mutlaka dışarıdan bateri kullanmalı çünkü çok yüksek enerji gerektiren sistemler olup sıkıntılı vakalar için kullnılabilir.
 3. Tekrar şarj edilebilen sistemler SKS’un en yeni cihazlarıdır. Tekrar şarj etmeden hasta sorumludur. Konvansiyonel sistemlere göre daha uzun dayanırlar. Şarj edilemiyorsa küçük bir cerrahi ile pilin değiştirilemesi gerekebilir.

Hasta seçme kriterleri

SKS hastası ideal larak aşağıdaki kriterlere uymalıdır:

 1. ağrı kötü huylu bir kansere başlı olmamalıdır
 2. en az altı ay süre ile konservatif tedavilere kötü cevap vermelidir
 3. revizyon cerrahisi bir secenek olmamalı yada iyi olma şansının az olması gerekmektedir
 4. kalp pili gibi cihazlar olmamalı yada tıbbi olarak kontrendikasyon olmamalıdır
 5. major psikiatrik rahatsızlık olmamalıdır
 6. uygunsuz ilaç kullanımının ameliyattan önce kesilmesi istenmelidir
 7. rıza formunu anlayacak durumda olmalıdırönce deneme

SKS deneme prosedürü

Eğer hasta SKS hastası olarak düşünülürse ilk önce deneme uygulaması yapılıp hastanın fayda görüp görmediği değerleindirilir. Önce elektrodlar geçici olarak takılır ve spinal kord stimölatörüne takılır. Deneme versiyonu aşağıdaki sebeplerden dolayı faydalıdır;

 1. hem hasta hemde doktor için SKS nun faydalı olup olmayacağı gözler önüne serilir
 2. uygulama döneminde hangi ayarın hasta için uygun olacağı ortaya konulur
 3. değişik ayarların etkileri yest edilebilir

SKS implantasyonu

Eğer deneme uygulaması yeterli ağrı azalmasına sebep oluyorsa kalıcı sistem implante edilebilir. SKS kalıcı densede istendiğinde kapatılabilir yada tamamen çıkarılabilir.

İşlem öncesinde hasta hafif sedatize edilir. Eğer varsa deneme elektrodları çıkarılır. Daha sonra hasta uyutularak sistem tamamen çıkarılır. Epidural elektrodlar hastanın ağrısına göre değişik lokalizasyonlarda olabililir. Jeneratör olarak adlandırılan pil karnın kenarına yerleştirilir.

Bütün sistem uygun çalışıyorsa cilt kapatılır hasta aynı gün evine gönderilebilir.

 İmplantasyon tamamlamdıktan sonra açıro eğzersiz ikli üç hafta önerilmez hafif egzersiz yapılabilir.

SKS’nun kullanıldığı nörolojik hastalıklar

 1. Araknoidit
 2. Kompleks bölgesel ağrı sendromu
 3. Başarısız bel cerrahisi
 4. Sinir hasarı, nöropati veya nörit

Bu hastalıkların gözden geçirilmesi

Araknoidit beyin ve omuriliğin etrafını saran üç zardan biri olan araknoidin ilahabıdır ve ağrılı bir durumdur. Araknoidit değişik sebeplere bağlı olarak olabilir. Kimyasal irritasyon: myelografi yapılırken, epidural steroid enjeksiyonu gibi; bakteriel veya viral enfeksiyonlar; spinal kord yaralanması; spinal cerrahi yada invaziv spinal prosedürler. Araknoidit sinirlere hasar yapınca birçok semptom oluşur; karıncalanma, yanıcı ağrı bunların başında gelir. Diğer semptomlar, şiddetli kramplar, spazmlar mesane gaita ve seksüel disfonksiyondur. Bu durumu tamamen tedavi etmek mümkün değildir. Tedavideki amaç ağrı ve semptomların kontrolüdür.

Kompleks bölgesel ağrı sendromu, nadir bir sinir hastalığıdır ve yoğun yanıcı ağrıya sebep olur,kolda elde ve bacakta, ayakta olabilir. Bu yaralanmalar sonrasında olur. Ağrının yanında hastada ileri düzeyde deri hassaiyeti ve ciltte renk ısı ve nem değişiklikleri kendini gösterir. Kompleks bölgesel ağrı sendromunun sebebi bilinmemektedir ve tam bir tadavisi yoktur.

Başarısız bel cerrahisi, çok iyi yapılan bel cerrahisi sonrasında da olabilen bel ve bacak ağrısı şeklinde kendini gösterir. Başarısız bel cerrahisi demek için hastanın yapılan CT veya MRI’ında gözterebilen cerrahi tedavi gerektiren bir patolojinin olmaması gerekmektedir. Bu hastalarda sıklıkla epidural/intanöral /perinöral fibrozis yada nedbe dokusu vardır ve cerrahi tedaviye yanıt vermez.

Sinir hasarı, nöropati veya nörit sinirin dış katının yada myelinin dejenere olması sonucuna olur.bir çok hastalık yada durum sinir hasarına neden olur. 100 dn fazla periferal nöropati ağrısı tespit edilmiş ve hepsinin karakteristik semptomları ortaya konulmuştur. Bu semptomlar sinir etkilenmesinin tipine bağlıdır. Bazı hastalar geçici uyuşma, karıncalanma, iğnelenme dokunmada hassasiyet ve kuvvetsizlik hissederler. Diğer şikeyetler;gece olan yanıcı ağrı,kas güçsüzlüğü ve paralizi, organ yada gland disfonksiyonu

Cerrahi riskler

Her carrahi gibi bununda riskleri vardır

 1. allerji reaksiyon
 2. kanama
 3. başağrısı
 4. enfeksiyon
 5. paralizi güçsüzlük
 6. beyin omurilik sıvısın sızması
 7. ağrın daha kötü olması

SKS’na spesifik riskler

 1. stimülasyonun durması yada arasıra çalışması
 2. stimülasyonun yanllış yere etkisinin olması
 3. aşırı stimülasyon
 4. kötü sistem konneksiyonları
 5. revizyon cerrahisinin gerektiği cihaz malfonksiyonları
 6. elektrodun cerrahi esnasında kırılması
 7. cihazların birbirine etkileşmeleri

Dikkat edilecek hususlar

 1. cihaz aktif çalışıken araç kullanmayınız yada ağır ekipmanlar kullanmayınız
 2. SKS metal dedektörleri tarafınfan bozulabilir (havaalanı, AVM vs). Doktorunuz bu konu ile ilgili olarak size detaylı bilgi verecektir. Size verilen SKS cihazı taşıdığınıza dair kağıdı yanınızda taşıyın
 3. Mağazalardaki hırsızlığa karşı kullanılan cihazlar aletin parametrelerini artırabilir bu durumlara girmeden önce cihazı kapatınız
 4. MRI, ultrason, defibrilatör, elektrokoter, diatermi, kalp pili SKS na hasar verebilir.

Sonuçlar

Tam mekanizması tam anlaşılmasada, SKS birçok ağrı sendromları için faydalıdır. Yapılan bir çalışma SKS yapılan hastaların %60’ı cerrahiden 1-2 yıl sonra fayda gördüklerini ifade etmektedirler.

Bir başka çalışmada başarısız bel cerrahisi hastalarında SKS daha iyi sonuç almanın kriterleri belirlenmiş;

  • tedavinin erken başması (0-3 yıl)
  • belirgin nöropatik bacak ağrısı varsa
  • depresyon gibi psikolojik bir durumun olmaması

   

  Bu yazıdaki bilgiler genel bilgi vermek amacı ile hazırlanmış olup bir doktordan alınan bilgilerin yerine kullanılamaz.

  © Buradaki bilgilerin herhangi bölümü veya tamamı Prof. Dr Ersin Erdoğan’ın müsaadesi olmadan kullanılamaz veya çoğaltılamaz

 

Beştepe Mah. Yaşam Cad. Neorama Plaza A Blok No:13/28 Söğütözü • Tel : (312) 425 80 32 • Mobil : (530) 926 4141 International Contacts
Her Hakkı Saklıdır © 2013 beyincerrahisi.org Web Tasarim: AdaNET epilepsicerrahisi.com | trigeminalnevralji.net