facebook
Kronik Ağrı

Kronik Ağrı

Ağrı vücüdun kendini koruma mekanizmasıdır.vücutta bir problemin olduğunu söyler bize. Ağrı hoş olmayan bir hisdir. Ağrının emosyonel yönüde vardır buna ızdırap çekmek denilir. Ağrılar genellikle herkez tarafından alışık bir hisdir ama bazı ağrılar çok karmaşık olabilir ve  tanısı ve tedavisi zor olabilir.

ABD’de yılda 30-40 milyon kadar kişi normal ağrı kesicilerle geçmeyen  ağrılara sahiptirler. Bu hastaların çoğu ileri yaltaki erişkinlerdir. Bazı hastalarda ağrı hastalığın ilk başlangıcıda vardır (düşme, travma, enfeksiyon, kanser ve artrit gibi). Bunun yanında bazı hastalar önceden herhangi bir hastalığı yada travması olmadan kronik ağrıdan muzdariptirler. Kronik ağrı uzun süren bir ağrısı vardır ve kronik sağlık problemi ile devam eder. Ağrı koruyucu olmadığı gibi devam eden yaralanmanın sonucu olmamaktadır ve buna patolojik denir ve burada şikayetten ziyade durumu tedavi etmeliyiz.

Kronik ağrı hastaları öyle etkilerki, çalışamaz, yiğiyemez, fizk aktivite yapamaz ve hayattan zevk alamazlar. ABD’de kronik ağrının tedavisi için yılda 50 milyar dolar kadar para harcanmaktadır.

Beyin cerrahları kronik ağrının tedavisi için çok modern araçlar kullanırlar. En sık tedavi edilen durumlar, atipik fasial ağrı, spinal cerrahi, fantom uzuv ağrısı inme ve başağrısıdır.

Yüz ağrılarının bir tipi olan trigeminal nevralji çok şiddetli olabilir. Bazı hastalar bu ağrıyı elektrikli bir çivinin aniden yüze girmesi olarak tarif ederler. Ağrı birkaç saniye içinde kaybolur ve herhangi bir uyarı yapmadan tekrar gelir. Eğer ilaçlar etkili olmazsa hastalar için cerrahi tedavilerden biri yapılır.

Mikrovasküler dekompresyon
Trigeminal sinirin ortaya konulması ve bası yapan damar görülür ve sinir ile ilişkisi ayrılır ve genellikle araya teflon parçası konulur hastaları çoğunda ağrı geçer (%90).

Radyofrekans rizotomi
Burada trigeminal nevralji tedavisinde radyofrekans (ısı)kullnılmasıdır burada siniri ısıtarak kısmi hasrlamak istenir. Aynı zamanda omurgadaki ağrılar için de kullnılır.

Gliserol Rizotomi
Gliserol trigeminal sinirin üç dala ayrıldığı yere enjekte edilerek trigeminal sinir hasarlanarak olna ağrının hissedilmemesi istenir.

Stereotaktik radyasyon
Burada da yukardaki gibi sinirin hasarlanması için bir noktaya radyasyonverilmesi yapılır ve ağrının hissedilmemesi sağlanır.


Motor korteks stimülasyonu

Bu son çare olarak patolojik ağrılarda kullnılmaya başlamıştır etkinliği % 50 civarındadır.

Derin Beyin Stimülasyonu (DBS)
Burada beynin belli bir noktasına elektrod (kablo) konulması ameliyato uygulanır. DBS genellikle Parkinson tedavisi için kullanmasına rağmen ağrıda da etkin olduğu görülmüştür. DBS ile beyinin belli noktasına elektrik uyarı verilmiştir. Stimülatör ile verilecek elektiğin ayarı yapılır. Ağrı için kullnıldığında etkinliği ile % 80 civarındadır. Son zamanlarda bu yöntemin etkinliği ile ilgili yayınlar artmaktadır.


Spinal kord (omurilik) stimülatörleri

Ağrının hissedilmesini engellemek için düşük voltajlı elektrik omuriliğe verlmektedir. Beyne giden ağrı uyarısının kesilmesi ile çalışmaktadır. Etkin olduğu hastalıklar: başarısız bel cerrahisi, kronik syatalji, sinir hasarı ve periferal vasküler hastalıklar olarak sayılabilir. Yapılan çalışmalar 2 yıldan fazla olan süre ile  spinal kord stimülasyonu koyulan hastalarda % 60 civarında etkinlik sözkonusudur.

Her cerrahi prosedür gibi bu cerrahininde riskleri vardır hastanın hastalığı yaşı medikal durumu gibi faktörler göz önüne alınarak hastalara yukardaki cerrahi tekniklerden biri uygulanabilir.

 

Bu yazıdaki bilgiler genel bilgi vermek amacı ile hazırlanmış olup bir doktordan alınan bilgilerin yerine kullanılamaz.

© Buradaki bilgilerin herhangi bölümü veya tamamı Prof. Dr Ersin Erdoğan’ın müsaadesi olmadan kullanılamaz veya çoğaltılamaz

Beştepe Mah. Yaşam Cad. Neorama Plaza A Blok No:13/28 Söğütözü • Tel : (312) 425 80 32 • Mobil : (530) 926 4141 International Contacts
Her Hakkı Saklıdır © 2013 beyincerrahisi.org Web Tasarim: AdaNET epilepsicerrahisi.com | trigeminalnevralji.net