facebook
Diğer Linkler
 
Kranial Ateşli Silah Yaralanmaları
Akromegalinin Tanısı ve Tedavisindeki Gelişmeler
Santral Sinir Sisteminin Parazitik Enfeksiyonları
Serebral Abseler - Beyin Abseleri
Beyin Abseleri
İlaca Dirençli Epilepsi Cerrahi İçin En Uygun Yaş Nedir
Orbitaya Transmaksiller Yaklaşım
Serbellopontin Açı ve Posterior Fossa Kraniyal Sinirlerinin Retrosigmoid Yaklaşım İle Mikrocerrahi Anatomisi
Temporal Lob Anatomisi ve Anterior Temporal Lobektomi ve Amigdalohipokampektomi cerrahi Teknik
SSS Tümörlerinin WHO Grade'in Sınıflandırılması
Serebral Metastazlar
Düşük Dereceli Glial Tümürlerinde Tedavi
Folstein Mini Mental Durum Testi
Serebral Metastazlar
Temporal Boynuzun Yerinin Belirlenmesi
Glial Tümörler ve Tedavisi
Karotidendarterektomi
Karotid Endarterektomi
Dirençli Epilepside Tanı ve Tedavi Alternatifleri
Nükseden Malign Glial Tümörlerde Reoperasyon
Trigeminal Nevralji; Tanımlama ve Klasifikasyon
Serebral Kanama
I Posterior Servikal Dekompresyon
Servikal Laminektomi ve Foraminotomi
Laminoplasti
İntradural Spinal Kord Tümörlerinde Cerrahi
Ünilateral ve Bilateral Faset Dislokasyonlarında
Vasküler Malformasyonlar
Karotid Endarterektomi
Lomber Disk Hernileri
SSS Tümörlerinin WHO Grade’ine Göre Sınıflandırılması
Tıbbi Tedaviye Dirençli Epilepside Derin Beyin Stimülasyonu Kullanımı
Kraniyofarenjiom
Cep Telefonları ve Beyin Tümörleri: Uzun Dönem Epidemiyolojik Verilerin Gözden Geçirilmesi ile Yapılan Çalışma
Hipofiz Adenomu
Nükseden Malign Glial Tümörlerde Reoperasyon
Glumus Jugulare Tümörü
Omurilik zedelenmesinde nörolojik değerlendirme sınıflandırmaları
Çocuklarda Beyin Tümörünün Belirtileri
Hemifasiyal Spazm
Dravet Sendromunda VNS Uygulaması
Erişkinlerde Epilepsi Cerrahisinin Standartlari
Tortikolis
Epilepsi Nedir?
İntratekal Baklofen Tedavisi (MS İçin) Baklofen Pompası

İntratekal Baklofen Tedavisi

(MS için)


Aynı zamanda baklofen pompası olarakta bilinir


Baklofen Nedir?

Baklofen kas gevşetici bir ilaç olup Multibl Skleroz, omurilik yaralanmaları ve bazı nörolojik hastalıklarda meydana gelen spastititeyi azaltmak için kullanılır. Spastitite özellikle hareket ile tetiklenen kasılma ile kendini gösterir.

Baklofen nasıl çalışır?

 Spastitite spinal kordun uyarıcı ve uyarının engellendiği uyarıların girdisinin dengesiz olması sebebi ile ortaya çıkmaktadır. Bu dengesizlik kas germe reflekslerinde aşırı artmaya neden olmaktadır. Bu refleksler neticesinde istemsiz kasılmalar ve artan kas tonusuna neden olur.

Yan etkileri  nelerdir?

Oral ve intratekal baklofenin potansiyel yan etkileri olabilir. Baklofenin bazı yan etkileri baş dönmesi, dalgınlık, baş ağrısı, bulantı ve güçsüzlük olarak sıralanabilir.


İntratekal bakofen neden oral baklofene tercih edilir?

Baklofen ağızdan veya intratekal olarak uygulanabilir. İntratekal bölge içinde beyin omurilik sıvısı ve onun içinde de sinir kökleri bulunmaktadır. Oral olarak baklofenin alınması yan etkiye neden olduğu için kullanımını azaltır.
Oral baklofen tüm vücuda yayılma özelliğine sahiptir ve gerçekten etki yapması gereken bölüm olan spinal sıvıya sadece az bir bölümügeçer.
İntratekal uygulamada ise baklofen sadece hedef organ olan spinal korda geçer.
Baklofen pompa sistemi nedir? (şekil)

Baklofen pompası ilacın intratekal olarak verilmesine yaramaktadır. Sistem kateter (ince esnek tüp) ve pompadan oluşmaktadır. Pompa yuvarlak metalik bir diskten yapılmıştır ve kalınlığı 2.5 cm ve çapı ise 7.5 cm kadardır, cerrahi olarak karın bölgesinin altına implante edilir.
Pompa içinde ilacı depolar ve programlanan düzeyde katetere gönderir. İlaç boşaldığı zaman bir enjektör yardımıyla pompa tekrar doldurulabilir. Programlanabilen pompada küçük motor sayesine ilaç pompadan katetere gönderilir. Dışarıdan uygulana bir ayarlama aleti sayesinde pompanın göndereceği ilaç miktarı ayarlanabilir.
Hastanın iki üç ayda bir Prof Dr Ersin Erdoğan’ın ofisine uğrayarak ilaç ayarlaması ve pompanın doldurulmasını yapması gerekmektedir. Pompanın pil ömrü 5-7 yıl arasında değişmekte olup pil bittiğinde pompa değiştirilir.

Kimler bu pompa sistemi için adaydır?

Spastititesi olan ve oral ilaçlara cevap vermeyen her hasta bu ameliyat için adaydır.

Baklofen pompa sisteminin avantajları nelerdir?

  • Spastititeyi, istemsiz kasılmaları etkin olarak azaltır, daha aktif bir hayat standardı, daha iyi uyumayı sağlar ve daha az oral ilaç alımına gerek duyulur
  • Devamı olarak küçük dozlarda spinal sıvıya ilaç verdiği için daha iyi tedavi etkinliği sağlarken oral ilaçlara nazaran daha az yan etki yapar.
  • Ayarlaması yapılarak 24 saat içindeki ilacın verilme şekli bile değiştirilebilir
  • Herhangi bir fayda sağlanmazsa alet tamamen kapatılabilir.
  • Spastititenin ve spazmın oluştırduğu ağrı ve rahatsızlık ameliyattan sonra azalır veya kaybolur.

Baklofen tedavisinin değerlendirilmesi

Baklofen tedavisini düşünüyorsanız sizin bu işlemde tecrübeli ekip tarafından  değerlendirilmesi gerekmektedir (fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist veya meslek terapisti).

Baklofen tedavisinin işe yarayacağı doktor tarafından nasıl değerlendirecektir?

Eğer ekip sizin baklofen tedavisinden faydalanacağını düşünüyorsa deneme amaçlı olarak intraspinal test yaparak ilacın etkinliği görülecektir.
İlaç tedavisinin denenmesi esnasında intra spinal olarak  bir lomber ponksiyon iğnesi ile intraspinal alana ilaç verildikten sonra 2-4 saat arasında hasta değerlendirilir, eğer yeterli gevşeme olmadıysa sonra daha fazla doz ilaç verilir ve eğerlendirme tekrar yapılır.

Bu uygulama sonrasında neler olur?

İmplantasyon prosedürü sonrasında hastanede birkaç gün kadar kalmanız gerekecektir ve yakın takip edileceksiniz. Hastanede yatarken baklofen dozunada başlanacak ve doktorunuz tarafından takip edileceksiniz.

Bu yazıdaki bilgiler genel bilgi vermek amacı ile hazırlanmış olup bir doktordan alınan bilgilerin yerine kullanılamaz.

© Buradaki bilgilerin herhangi bölümü veya tamamı Prof. Dr Ersin Erdoğan’ın müsaadesi olmadan kullanılamaz veya çoğaltılamaz

 

Beştepe Mah. Yaşam Cad. Neorama Plaza A Blok No:13/28 Söğütözü • Tel : (312) 425 80 32 • Mobil : (530) 926 4141 International Contacts
Her Hakkı Saklıdır © 2013 beyincerrahisi.org Web Tasarim: AdaNET epilepsicerrahisi.com | trigeminalnevralji.net